İrlanda'da Dil Eğitimi

İrlanda 2007 yılı sonrasında dil eğitiminde popüler bir ülke olmaya başlamıştır. 200 den fazla dil eğitim veren kurum olduğu bilinmektedir. Ülkede eğitim yabancı öğrenciler için MEI çatısı altında oluşmaktadır. MEI sistemi vize merkezleri ile okullar arasındaki köprü ve destek görevi görmektedir. Bu sistemde ülke yönetiminin yabancı öğrencilere ülkelerindeki eğitimi desteklediğini göstermektedir. MEI ( Marketing English in Ireland ) verilerine göre 2016 yılında MEI Pilot program ile 1000 civarında kısa dönemli öğrenci eğitim almışken, kısa ve uzun dönem toplamda 1250-1350 Türk öğrencinin İrlanda’yı İngilizce dil eğitimi, Üniversite ve Master için ziyaret ettiği belirtilmektedir.